De slag om Arnhem een brug te ver...

Wat is dit?

De slag om Arnhem:

Generaal Eisenhower, de opperbevelhebber, vond dat de geallieerde opmars over een breed front plaats moest vinden. De Engelse Generaal Montgomery en de VS
Generaal Patton voelden meer voor harde en snelle uitvallen naar de constant terugtrekkende Duitsers.
Vaak hield Eisenhower vast aan zijn strategie, maar Montgomery had een plan.

Dit plan met de codenaam "MarketGarden" hield het volgende in:
3 luchtlandings offensieven moesten de
bruggen bij Eindhoven, Nijmegen, Grave en Arnhem innemen.
Zo zou een 72 km brede doorgang ontstaan,
waardoor het in Limburg gelegen "xxxe
panster-korps" bliksemsnel zou kunnen oprukken; de oorlog zou voor kerst afgelopen kunnen zijn.
De vijand was volgens inlichtingen van geen enkele waarde, zij bestonden slechts uit (voornamelijk) oude mannen en kinderen, dus kreeg Montgomery toestemming.
Ondanks het feit dat op verkennings-foto's
duidelijk Duitse tanks te zien waren (men
dacht dat het om neptanks of om slechts enkele tanks ging), waren het nog echte tanks ook en waren
ze met aardig veel.

Op 17 september 1944 werd het geestekind van Generaal Montgomey werkelijkheid. In totaal kwamen 10.000 man uit de lucht vallen.
De 101e VS-Luchtlandingsdivisie werd bij Eindhoven gedropt en namen ze de bruggen in. De 82e VS-luchtlandingsdivisie werd bij Grave gedropt en trok van daaruit naar Nijmegen.

De Brits-Poolse droppingen waren echter
matig voorbereid en vele kwamen einden van
hun dropzone neer. De Brits-Poolse srtijdkrachten
trokken naar de brug bij Arnhem, om hem te
veroveren en van eventuele explosieven te ontdoen.
Ze bereikten de brug, maar werden al gauw
ingesloten door de Duitse SS panster
eenheden. Die helaas met aardig grote
aantallen net op verlof waren van het
Oostfront en, helaas hadden ze hun tanks ook nog bij zich.

Op 19 September bestormde de 82e luchtlandinsdivisie de brug bij Nijmegen, helaas met weinig succes. En het xxxe
pansterkorps uit Limburg rukte zeer langzaam op omdat ze ook tegenstand ondervonden.

Veel laagvliegende vliegtuigen met de hard
nodige voorraden voor de parachutisten
werden of neergehaald, of ze dropten hun
lading op de afgesproken terreinen, helaas
waren die bijna allemaal in de handen van de Duitsers.

Op 21 September werden de Britten en Polen
bij de brug bij Arnhem verdreven en ten
noorden van de rivier ingesloten.

Bij elkaar wisten op 25 September 2400
geallieerde parachutisten te ontsnappen over de rivier.
7800 soldaten werden gedood of gevangen genomen.

Alles had er beter uit gezien, als die
Duitse SS'ers niet hier met verlof waren
geweest, en Het opperbevel de foto's van
Duitse tanks niet genegeerd had.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Wie is er online!

Stem hier!!


Copyright 2002-2018